Dunja Brozović Rončević

dr. sc. Dunja Brozović Rončević

ravnateljica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Dovršavanjem pregovora o priključivanju Republike Hrvatske Europskoj uniji hrvatski je jezik postao jednim od službenih jezika te zajednice europskih naroda. Stoga, iako bi sadašnji trenutak trebao biti obilježen osobitim naporima da hrvatski jezik zauzme dostojno i ravnopravno mjesto među europskim jezicima, svjedoci smo nebrojenim primjerima nebrige o materinskome jeziku u javnoj, osobito poslovnoj komunikaciji, nerijetko prouzročene i podržane jezičnim nemarom medija, koja se očituje u širokome rasponu od ignoriranja hrvatskoga jezika kao jezika poslovne komunikacije i administracije do nemarnoga odnosa prema njegovanju standardnoga jeziku. Stoga je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje svesrdno podržao napore Odjela za komunikacije i odnose s javnošću Coca-Cole HBC Hrvatska da unutar vlastite tvrtke skrbi o razini poslovne komunikacije. U okvirima današnjega globalnog poslovanja Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska iznimno je hvalevrijedno i dobrodošlo djelo koje u kontekstu društvene odgovornosti bjelodano oživotvoruje načelo da društvena odgovornost neizostavno uključuje i odgovoran odnos međunarodnih tvrtka prema jezicima zemalja u kojima te tvrtke posluju i primjer je razumijevanja takve odgovornosti u njezinoj punini. Odnos prema hrvatskome jeziku koji se iz ovoga priručnika može iščitati odgovorniji je i od odnosa mnogih domaćih tvrtka prema njemu. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao krovna ustanova za skrb o hrvatskome jeziku poduprla je taj projekt u koji su bili uključeni i njezini jezikoslovni stručnjaci, smatrajući dijelom svoje odgovornosti prema zajednici i podizanje razine jezične kulture u svim područjima njezina djelovanja, pa tako i u području poslovne komunikacije. Nadam se i vjerujem da će taj projekt potaknuti i ostale tvrtke na odgovoran odnos prema hrvatskome jeziku, ali i cijelu poslovnu zajednicu na prepoznavanje potrebe za cjelovitim uređivanjem poslovnoga nazivlja te doprinijeti osvješćivanju načela da se uređenost standardnoga jezika mjeri u prvome redu uređenošću strukovnoga nazivlja u njemu. Čestitke Coca-Coli HBC Hrvatska na nadasve poticajnome projektu!