Ljubo Jurčić

prof. dr. sc. Ljubo Jurčić

neovisni ekonomist i profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Podizanje razine jezične kulture u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji te time i poslovne i društvene odgovornosti prema hrvatskomu jeziku veoma je važno za očuvanje i njegovanje našega jezika, osobito u vrijeme skoroga pristupanja Europskoj uniji i još intenzivnijega otvaranja drugim kulturama i tržištima. To je praksa koju bi svaka tvrtka u Hrvatskoj trebala slijediti, a svojim Jezičnim priručnikom Coca-Cola HBC Hrvatska daje odličan primjer podizanja poslovne komunikacije na radnome mjestu, ali i izvan njega, na visoku razinu. Ovakvim aktivnim doprinosom održivomu poslovanju Coca-Cola HBC Hrvatska pokazuje poštovanje prema hrvatskim potrošačima, ali i prema svojim zaposlenicima omogućujući im da poboljšaju vlastito poznavanje jezika i poslovne komunikacije. Vjerujem kako će i druge tvrtke u Hrvatskoj slijediti njezin primjer društveno odgovornoga poslovanja i koristiti se napucima iz priručnika kako bi poboljšale komunikaciju u svojim poslovnim sredinama. Tome će uvelike pomoći jednostavan i pitak stil kojim je priručnik pisan, a koji ga čini dostupnim i razumljivim svima te poticajnim u svakoj od poslovnih situacija u kojima se svakodnevno zatičemo.