Marko Alerić

dr. sc. Marko Alerić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska odličan je primjer uočavanja i isticanja važnosti pravilne jezične upotrebe u govoru i pismu te njezina utjecaja na poslovni uspjeh. Namjena je priručnika pridonijeti boljemu vladanju hrvatskim standardnim jezikom u usmenoj i pisanoj komunikaciji, osobito njegovim poslovno-
-administrativnim funkcionalnim stilom, zatim jezičnim područjima u kojima su pogreške najčešće, te pridonijeti stjecanju jezične kulture. Naime, stupanj jezične kulture povezan je sa stupnjem usvojenosti norme hrvatskoga standardnog jezika i s mogućnošću njezine primjene u svakodnevnoj komunikaciji, odnosno s lakšim, točnijim i jasnijim izražavanjem. Za svakoga je važno da bude procijenjen kao jezično kulturan jer se upravo na temelju jezične kulture vrlo često procjenjuje i opća kultura. U vrijeme kad u široj javnosti postoji velika potreba za sadržajno i jezično pravilnim govorenim i pisanim sporazumijevanjem, u ovom je priručniku, vodeći računa o osobitim komunikacijskim i jezičnim posebnostima poslovne sredine, pokazano kako se na jednostavan i praktičan način može utjecati na ovladavanje jezičnim pravilima i pridonositi uspješnijoj govornoj i pisanoj komunikaciji na radnome mjestu i izvan njega.