Zlatan Fröhlich, dr. sc.

dr. sc. Zlatan Fröhlich

predsjednik Hrvatske gospodarske komore – Komore Zagreb

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska – Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji knjiga je koja služi kao korisno pomagalo u rješavanju jezičnih i stilskih dvojba u poslovnoj komunikaciji na hrvatskome jeziku. Polazeći od teze da je primjerena i jezično pravilna poslovna komunikacija ogledalo poslovnoga okružja, ovaj jezični priručnik donosi niz korisnih podataka o administrativnome funkcionalnom stilu hrvatskoga standardnog jezika koji se primjenjuje u poslovnoj komunikaciji. Temeljna je oznaka toga stila sažeto, jasno i jednostavno izražavanje, koje uključuje pridržavanje pravopisnih i gramatičkih pravila, ali u praksi u njemu su česte pogreške. U želji da poslovni dopis, primjerice, bude bolji, često se miješaju stilovi, upotrebljavaju strane riječi, donose preopširni opisi i slično. Dobro je stoga, iskustvo pokazuje, potražiti savjet stručnjaka za jezik. Ovaj priručnik upravo nam to omogućuje. Posebno je zanimljiv njegov moderan izgled, koji olakšava korištenje i daje mu dinamiku koja često nedostaje sličnim izdanjima, te višestruko koristan rječnik, u kojemu se daju rješenja jezičnih problema i dvojba koje se pojavljuju u poslovnoj komunikaciji. Iako je započet u cilju podizanja razine jezične kulture u komunikaciji unutar Coca-Cole HBC Hrvatska, ovaj jezični priručnik može biti koristan cijeloj poslovnoj zajednici. Mogu samo zaključiti: upotrebljavajmo ga i poštujmo hrvatski jezik.

Coca-Cola HBC Hrvatska ovom je publikacijom još jednom potvrdila da je tvrtka koja posluje u skladu s načelima društvene odgovornosti, uključujući i odgovornost prema vlastitome jeziku. Poznati hrvatski jezikoslovac, akademik Dalibor Brozović, rekao je da je svakomu narodu njegov jezik svetinja. Na tu nas činjenicu podsjeća i ovaj priručnik, nastao u suradnji korporacijskoga i znanstvenoga područja, tj., u okviru projekta Kultura poslovne komunikacije koji je pokrenula Coca-Cola HBC Hrvatska.