Uvjeti korištenja

Zahvaljujemo što ste posjetili ove mrežne stranice. Pristupanje i korištenje njima podliježe ovim uvjetima korištenja te zakonima i propisima koji su na snazi. Pristupanjem ovim mrežnim stranicama i/ili njihovim korištenjem bez ograničenja i u cijelosti prihvaćate ove uvjete korištenja, pristajete se mrežnim stranicama koristiti u skladu s njima te potvrđujete da su time poništeni svi drugi ugovori između vas i tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. (i s njom povezanim davateljima usluga) koji se odnose na pristupanje i korištenje ovim mrežnim stranicama. Ako uvjete korištenja ovim stranicama ne prihvaćate bez ograničenja i u cijelosti i/ili niste s njima suglasni, molimo vas da odmah napustite ove mrežne stranice.

Kršenje ovih uvjeta korištenja može dovesti do pokretanja svih odgovarajućih sudskih ili drugih postupaka protiv kršitelja.

Vlasništvo nad sadržajem

Sadržaj ovih mrežnih stranica vlasništvo je trgovačkoga društva Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., koje je ujedno i nositelj svih autorskih i drugih srodnih prava te svih prava intelektualnog vlasništva u cijelome tekstu. Stoga su dizajn, grafika, ikone, slike i drugi sadržaji koji se na njima nalaze u vlasništvu Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o., odnosno sav je sadržaj postavljen uz odobrenje autora/nositelja prava. Bez izričitoga pismenoga odobrenja Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o. strogo je zabranjeno koristiti se sadržajem stranica na bilo koji način osim dopuštenoga ovim uvjetima korištenja. Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. zaštitit će svoja prava nad intelektualnim vlasništvom u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, što po potrebi uključuje i pokretanje kaznenoga postupka.

Korištenje mrežnim stranicama

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. dopušta da se mrežnim stranicama koristite na sljedeći način:

  • sadržaj koji se na njima nalazi možete preuzimati samo za obavijesnu, netržišnu i neprofitnu osobnu uporabu i pod uvjetom da ne uklanjate, ne mijenjate i ne činite neuočljivim nijedan podatak, sadržaj ili obavijest (kao što su obavijesti o autorskim pravima i druge obavijesti o vlasništvu) koji je dijelom sadržaja
  • sadržaj iz odlomka O priručniku možete preuzeti samo u uredničke svrhe u dnevnim novinama, tjednicima, stručnim časopisima, radijskim i televizijskim medijima
  • sadržaj ne smijete distribuirati, mijenjati, kopirati (osim na navedeni način), prenositi, prikazivati, objavljivati, licencirati, stvarati iz njega izveden sadržaj, prodavati ili se njime koristiti na bilo koji drugi način osim onoga dopuštenog ovim uvjetima bez prethodnoga pismenog odobrenja tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
  • ovim mrežnim stranicama možete pristupiti i koristiti se njima pod uvjetom da se nećete njima koristiti ni u jednu svrhu zabranjenu ovim uvjetima korištenja ni na način koji bi se mogao tumačiti kao kazneno djelo ili prekršaj ili ohrabriti ponašanje koje bi se moglo takvim smatrati, ni u jednu svrhu koja bi mogla prouzročiti nastanak građanske odgovornosti ili na drugi način dovesti do kršenja zakona te da nećete putem ovih mrežnih stranica objavljivati ili prenositi materijale koji krše autorska prava te prijeteće, neistinite, obmanjujuće, uvredljive, uznemirujuće, klevetničke, vulgarne, opscene, skandalozne, podrivačke ili pornografske sadržaje. Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. u potpunosti će surađivati sa svim tijelima za provedbu zakona i postupiti u skladu sa sudskim nalogom kojim se od nje zahtijeva ili je se upućuje da otkrije identitet onoga tko objavljuje ili prenosi takve podatke ili materijale. Uvjet pristupanja ovim stranicama također je preuzimanje obveze da ćete, saznate li da se bilo koja treća strana koristi njima na protuzakonit ili zabranjen način, o tome odmah obavijestiti tvrtku Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.

Zabranjeno je korištenje mrežnim stranicama za oglašavanje ili u komercijalne svrhe.

Privatnost

Ove mrežne stranice možete koristiti u sljedeće svrhe: informiranje o projektu Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska – hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji i postavljanje upita o tom projektu, a Vaši se osobni podaci prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu odgovaranja na Vaš upit.

Pristupom na ove mrežne stranice korisnik izjavljuje da je suglasan s prikupljanjem, korištenjem, obrađivanjem i prijenosom osobnih podataka u skladu s uvjetima korištenja, te u svrhu određenu uvjetima korištenja.

Od Vas prikupljamo sljedeće osobne podatke:

– e-adresu

– ime i prezime

– sve one podatke koje korisnik odluči sam dostaviti putem e-pošte.

Osobnim podacima ne smatraju se priopćenja ili materijal koji prenesete na mrežne stranice, pitanja, komentari, prijedlozi ili sličan sadržaj koji objavite/učinite dostupnim putem ovih mrežnih stranica.

Osobni podaci čuvaju se na poslužiocu (serveru) kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati zbog radnji trećih osoba koje osobne podatke neovlašteno prime i upotrijebe i/ili ih neovlašteno otuđe.

Svim će se osobnim podacima koje prenesete na mrežne stranice elektroničkom poštom ili na koji drugi način, tvrtka Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. koristiti u skladu s ovim uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Ograničenje pristupa

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. pridržava pravo da po vlastitoj odluci i bez prethodne obavijesti odbije pravo pristupa ovim mrežnim stranicama ili bilo kojemu njihovu dijelu.

Odbijanje odgovornosti

Sadržaj ovih mrežnih stranica može biti netočan ili imati tiskarske pogreške te Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne odgovara za točnost, potpunost i/ili aktualnost sadržaja mrežnih stranica. S vremena na vrijeme i bez prethodne obavijesti ove mrežne stranice mogu biti izmijenjene. Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne obvezuje se redovito posuvremenjivati podatke koji se nalaze na ovim mrežnim stranicama. Osim toga, Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne jamči da će ove mrežne stranice raditi neometano, besprijekorno ili bez pogreške, da će uvijek biti dostupne, da će se nedostaci u određenim vremenskim razmacima ispravljati te da su spojive s vašim računalom te vašom programskom podrškom i strojnom opremom, te ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi zbog toga mogla nastati korisnicima mrežnih stranica ili trećim osobama.

Mišljenja i gledišta izražena u člancima i ostalim sadržajima objavljenim na stranici, isključivo su stav autora takvih sadržaja te nisu nužno gledišta Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o.

Obavijesti, savjete i mišljenja koji se nalaze na ovim mrežnim stranicama ne treba upotrebljavati za donošenje osobnih, zakonskih, financijskih ili drugih odluka.

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne snosi odgovornost za neuspjelo ostvarivanje usluge ponuđene na ovim mrežnim stranicama uključujući bez ograničenja usluge obavješćivanja e-porukama i mrežna prikazivanja Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o.

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ima pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ukinuti mrežne stranice ili na bilo koji način izmijeniti sadržaj te neće odgovarati ni za kakvu štetu koja bi zbog toga mogla nastati.

Izuzimanje od odgovornosti

MREŽNIM SE STRANICAMA KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST. NI COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O. NI BILO KOJE NJEZINO DRUŠTVO, PODRUŽNICA ILI ZAPOSLENICI, KAO NI NJEZINI POSREDNICI ILI STRANA UKLJUČENA U STVARANJE, IZRADU ILI ODRŽAVANJE MREŽNIH STRANICA, NE SNOSE ODGOVORNOST NI ZA KAKVU ŠTETU NASTALU KORISNICIMA ILI TREĆIM OSOBAMA PRISTUPANJEM, KORIŠTENJEM, NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA OVIM MREŽNIM STRANICAMA ILI NJIHOVIM SADRŽAJEM.

Poveznice na mrežne stranice trećih strana

Mrežne stranice mogu sadržavati poveznice na mrežne stranice koje su u vlasništvu ili kojima upravljaju druge pravne ili fizičke osobe. Takve smo poveznice ponudili kako bismo vam izišli ususret. Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. nema nadzor nad mrežnim stranicama na koje upućuju te poveznice i ne snosi nikakvu odgovornost za rad, sadržaj, pravila o zaštiti privatnosti ili zaštiti povezanih mrežnih stranica, primjerice, ako te mrežne stranice:

  • krše bilo kakva prava intelektualnoga vlasništva trećih strana
  • nisu potpune, aktualne ili sadržavaju netočne podatke
  • nisu prikladne za prodaju ili za određenu svrhu
  • ne jamče dovoljnu sigurnost
  • sadržavaju viruse ili druge opasne stavke
  • sadržavaju klevetničke obavijesti itd.

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. također ne podržava sadržaj, proizvode i usluge dostupne na takvim mrežnim stranicama. Ako se povežete s takvim mrežnim stranicama ili s našim mrežnim stranicama, činite to na vlastiti rizik.

Vaše poveznice na ove mrežne stranice

Poveznice na ove mrežne stranice možete ponuditi samo nakon primitka izričitoga pisanog dopuštenja Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o.

Programska podrška dostupna na ovim mrežnim stranicama

Prava nad intelektualnim vlasništvom ili druga prava koja se odnose na programsku podršku koju možete preuzeti s ovih mrežnih stranica pripadaju Coca-Coli HBC Hrvatska d.o.o. ili njezinim dobavljačima/davateljima licencije. Da biste pristupili nekim podacima na ovim mrežnim stranicama, možda ćete morati sklopiti ugovor o licenciranju s drugim davateljima programske podrške (kao što je Adobe).

Mogućnost da pristupite podacima može ovisiti o tome imate li takvu licenciju. Na korištenje programskom podrškom primjenjuju se odredbe ugovora o licenciranju koji prate određenu programsku podršku ili su u nju uključeni. Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za dogovaranje korištenja takvim licencijama niti za posljedice korištenja takvom programskom podrškom. Nemojte postavljati programsku podršku ili se njome koristiti ako niste suglasni s ugovorom o licenciranju. Programsku podršku s ovih mrežnih stranica preuzimate na vlastiti rizik.

Promjena uvjeta

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. može u svakome trenutku i bez prethodne najave ukinuti i/ili izmijeniti uvjete korištenja mrežnim stranicama u cijelosti ili djelomično. Takve izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na mrežnim stranicama te su od tada obvezujuće, pa biste povremeno trebali posjetiti ovu stranicu kako biste pogledali trenutačne uvjete korištenja jer ste se o izmjenama i/ili dopunama dužni sami informirati. Korištenje mrežnih stranica nakon izmjena i/ili dopuna uvjeta korištenja smatrat će se pristankom na izmjene i/ili dopune. Uvjete korištenja nemate pravo mijenjati, osim ako to nije izričito pismeno dogovoreno s tvrtkom Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.

Općenito

Na ove uvjete korištenja i vaše korištenje ovim mrežnim stranicama primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. Stvarno nadležni sud u Zagrebu bit će nadležan u svim sporovima koji nastanu kao posljedica uporabe ovih mrežnih stranica ili u vezi s niima.

Ako se Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. odluči odreći prava na pokretanje postupka zbog kršenja koje od obveza iz ovih uvjeta korištenja, to ne znači da se tvrtka Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. odrekla svih drugih prava na pokretanje postupka zbog kršenja koje od obveza ili zbog budućih kršenja obveza.

Ako se za bilo koji dio ovih uvjeta korištenja utvrdi da nije valjan ili da nije provediv u skladu s primjenjivim propisima, smatrat će se da je odredba koja nije na snazi ili neprovediva odredba zamijenjena odredbom koja je na snazi i provedivom odredbom koja u najvećoj mjeri odgovara namjeri izvorne odredbe, a ostatak uvjeta korištenja ostaje na snazi.

Tiskana verzija ovih mrežnih stranica i ovi uvjeti korištenja te sve obavijesti dane u elektroničkome obliku bit će prihvatljivi u sudskim ili upravnim postupcima.

Korištenjem ovih stranica također prihvaćate činjenicu da između vas i Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. kao posljedica prihvaćanja ovih uvjeta korištenja ili vašega korištenja ovim mrežnim stranicama ne nastaje nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, bilo koji ugovor i/ili oblik suradnje.