Anatomija, funkcija i dijagram hipoglosalnog živca | Karte tijela

Hipoglosalni živac je dvanaesti kranijalni živac i kontrolira pokrete jezika.

Put živca započinje u hipoglosalnoj jezgri mozga koja se nalazi u blizini srednje linije obdugata mozga, a zatim putuje između karotidne arterije i jugularne vene da bi završio na donjoj strani jezika.

Ako postoje problemi s hipoglosalnim živcem, jezik može postati paraliziran. Da bi se ispitala funkcija živaca, od pacijenta će se tražiti da ispruži jezik. Ako je prisutna paraliza, jezik bi usmjerio u smjeru zahvaćene strane. Drugi test prati snagu jezika tako što pacijent mora pritisnuti jezik uz obraz. Liječnik tada može reći koliko snažno pritisne pacijenta. S vremenom će se jezik početi atrofirati, odnosno smanjivati, ako je hipoglosalni živac trajno oštećen.

Na hipoglosalni živac može utjecati nekoliko stvari, poput tumora na dnu lubanje, udaraca, infekcija ili ozljeda vrata. Bilo što od toga može dovesti do problema s govorom, žvakanjem ili gutanjem. Nakon što se utvrdi uzrok, liječnik može potražiti prikladne tretmane za vraćanje funkcionalnosti u živce.