Anatomija, funkcija i dijagram hrskavice hrskavice | Karte tijela

U dušniku, ili dušniku, nalaze se prstenovi traheja, također poznati kao hrskavice traheja. Hrskavica je snažno, ali fleksibilno tkivo. Hrskavice traheza pomažu u potpori dušnika, a istovremeno mu omogućuje kretanje i savijanje tijekom disanja.

U dušniku općenito ima šesnaest do dvadeset pojedinih hrskavica, što varira od osobe do osobe. Ove hrskavice u obliku slova C složene su jedna preko druge i otvorene su na području gdje je sapnik najbliži jednjaku, koji vodi od grla do želuca. Svaki je debljine oko jedan do dva milimetra, s dubinom od oko četiri do pet milimetara.

Hrskavice traheja imaju redoslijed, počevši od osebujnih hrskavice traheja. Ovo su prvi i zadnji prstenovi u dušniku. Prva hrskavica je široka i na kraju podijeljena. Ponekad se miješa sa sljedećom hrskavicom, ovisno o strukturi sapnika. Posljednja hrskavica je široka u sredini i gusta, trokutastog oblika za donju granicu. Taj se komad zakrivljava prema dolje, protežući se u dva bronha – glavni put do pluća – tvoreći nesavršen krug koji zatvara svaki bronh.

Kada osoba ostari, hrskavice trahela se teže kalcificiraju ili ukrućuju. Njihovo normalno stanje je jedno od elastičnosti. Dvije ili više hrskavica često se stapaju zajedno u dušniku, kao dio starenja.

Komentiraj