Anatomija podlaktice, definicija i definicija | Karte tijela

Sveukupno podlaktica obuhvaća donju polovicu ruke. Proteže se od lakatnog zgloba do ruke, a sastoji se od kosti ulne i radijusa. Ove dvije duge kosti tvore rotacijski zglob, omogućujući okretanje podlaktice tako da dlan ruke bude okrenut prema gore ili prema dolje. Podlaktica je prekrivena kožom, koja pruža senzornu funkciju. Količina dlake na podlaktici varira za različite ljude, ali obično na vrhu ima više folikula nego na donjoj strani. Dvije velike arterije trče udaljenost podlaktice, a to su radijalna i ulnarna. Obje krvne žile slijede tijek blizu kostiju sličnog naziva. Ova se žila također granaju u manje arterije, opslužujući muskulaturu podlaktice. Mnoge komponente podlaktice inerviraju se radijalno, ulnarno i medijalno, kao i njihove udaljene grane. Cijela se ruka sastoji od tri duge kosti koje se često lome. To se posebno odnosi na podlakticu. Često, osoba instinktivno ispruži podlakticu, kada pokušava slomiti pad, a to u konačnici dovodi do loma ruke.