Anatomija, položaj i definicija radijalne arterije | Karte tijela

Radialna arterija glavna je arterija u podlaktici. Blizu je površine donje strane podlaktice; kad dlan bude usmjeren prema gore, tako je i radijalna arterija. Radijalna arterija opskrbljuje ruku i ruku kisikom iz pluća. Zbog veličine radijalne arterije i njene blizine površini ruke, to je najčešća arterija koja se koristi za mjerenje pacijentovog pulsa. Puls se provjerava na zglobu, gdje je radijalna arterija najbliža površini. Radialna arterija se također često koristi za crtanje arterijske krvi za mjerenje 'Arterijske krvi u krvi' (ABG). To se događa iz tri razloga: prvo, to nije jedini dobavljač krvi za ruku. Ako je oštećena radijalna arterija, ulnarna arterija će preuzeti. Drugo, lako je pristupiti. Treće, radijalna arterija je površna arterija; to znači da se oštećenje lako sanira i rijetko ugrožava pacijenta.