Анатомия, функция и диаграма на улнарната артерия Карти на тялото

Предната улнарна рецидивираща артерия е малък кръвоносен съд, разположен в предмишницата. Съдът стърчи точно под лакътната става и между двата мускула на предмишницата. Тези мускули са известни като brachialis и pronator teres. Артерията преминава бавно покрай лакътната става. Предната улнарна рецидивираща артерия е продължение на улнарната артерия. Той се простира за кратко по протежение на задната улнарна артерия, докато пътищата им се разделят в лакътната става. Предната улнарна артерия преминава направо през предната част на ръката. Последният клон се извива около лакътната става, за да се издърпа към задната част на горната част на ръката. Предният кръвоносен съд доставя група от малки клони, които насочват кръвта към различни мускули на ръцете. Предната улнарна рецидивираща артерия също е отговорна за притока на кръв към средата на лакътя и флексорната област на предмишницата.