zfimuno

Произход, функция и анатомия на екстензорния мускул Digitorum Карти на тялото

Мускулът за разгъване на пръста (наричан още "разширител на пръста") е един от ключовите мускули на задната част на предмишницата. Мускулът екстензор на пръста помага при движенията на ставите и лактите. Освен това осигурява удължение за пръсти от 2 до 5, както и за ръката и китката. Мускулът произхожда от страничния епикондил и след това се разделя на четири отделни сухожилия. Сухожилията преминават през обвивката на страничния карпален лигамент, наслоен между обвивките от фиброзна тъкан. Четирите сухожилия в крайна сметка се отделят в задната част на ръката и се простират в дисталните и средните фаланги на пръста. Сухожилията на четирите пръста са свързани помежду си с два извити колана. В някои случаи първото и второто сухожилия могат да бъдат свързани с малка напречна лента. Тази група от ленти се нарича сагитални ленти. Тяхната функция е да поддържат сухожилията на екстензорите правилно подравнени над метакарпалната глава. Това помага за подобряване на лоста на ръката.