Работят ли безплатните прегледи за диабет?

Това е нещо, което виждаме все повече и повече тези дни. Днес Sam's Club е безплатен здравен преглед за диабет за членове и обществеността. Прожекциите ще се провеждат на 612 места на Sam’s Club в Съединените щати, които имат аптека. Тъй като разпространението на диабета продължава да нараства, важността на скрининга нараства, за да се гарантира това | Повече ▼ Работят ли безплатните прегледи за диабет?