NRTIs: нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза

Изследване на ХИВ атакува клетки в имунната система на тялото. За да се разпространи, вирусът трябва да влезе в тези клетки и да си направи копия. След това копията се освобождават от тези клетки и инфектират други клетки. ХИВ не може да бъде излекуван, но често може да бъде контролиран. Лечението с нуклеозидни/нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза (NRTIs) е един от начините за | Повече ▼ NRTIs: нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза