Лечение на ГЕРБ: инхибитори на протонната помпа

Лечението на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) обикновено се състои от три етапа. Първите две фази включват прием на лекарства и промени в диетата и начина на живот. Третата фаза е операция. Хирургията обикновено се използва само като последна мярка в много тежки случаи на ГЕРБ, включващи усложнения. Повечето хора ще се възползват от лечението в първата фаза, като коригират... | Повече ▼ Лечение на ГЕРБ: инхибитори на протонната помпа