Видове лекари: PCP Vs. Семеен лекар срещу интернист

Медицинската област е обширна и пълна със заглавия и имена, които може да са трудни за разбиране. Например, вземете лекари за първична медицинска помощ (PCP), семейни лекари и интернисти. Тези медицински специалисти покриват по-голямата част от една и съща територия при лечението на хора, но познаването на разликите ще ви помогне да намерите този, който подхожда на вас и вашето семейство. Лекар за първична медицинска помощ (PCP) | Повече ▼ Видове лекари: PCP Vs. Семеен лекар срещу интернист