Хуманистична терапия: определение, примери, употреби, намиране на терапевт

Хуманистичната терапия е подход към психичното здраве, който подчертава важността на истинското ви аз, за ​​да водите живот, който е най-пълноценен. Тя се основава на принципа, че всеки има свой уникален начин да гледа на света. Този изглед може да повлияе на вашите избори и действия. Хуманистичната терапия включва също така фундаменталната вяра, че хората са добросърдечни и способни да донесат... | Повече ▼ Хуманистична терапия: определение, примери, употреби, намиране на терапевт