Christina Chun, MPH

Specijalnost iz farmakologije, oftalmologije, javnog zdravlja, onkologije, imunologije, vježbe fiziologije

Christina Chun, MPH

Christina Chun je voditeljica aktivacije onkoloških ispitivanja. Diplomirala je na John Hopkins Bloomberg School of Public Health iz Baltimorea, Maryland, gdje je magistrirala javno zdravstvo iz epidemiologije i biostatistike. Chun je zainteresiran za istraživanje raka i živi zdrav način života.

Saznajte više o njima: LinkedIn

Healthline medicinska mreža

Medicinski pregled, koji pružaju članovi opsežnog Healthline mreža liječnika, osigurava da naš sadržaj bude točan, aktualan i fokusiran na pacijenta. Kliničari u mreži donose veliko iskustvo iz čitavog spektra medicinskih specijalnosti, kao i svoju perspektivu iz godina kliničke prakse, istraživanja i zagovaranja pacijenata.