Anatomie, funkce a schéma depresoru Labii Inferioris Tělesné mapy

M. depressor labii inferioris je čtyřstranný obličejový sval umístěný v oblasti čelisti, který táhne spodní ret dolů a do strany. Tento sval vycházející z dolní čelisti – v oblasti zvané šikmá linie mandibuly – je vložen do kůže spodního rtu a splývá s m. orbicularis oris. Rozšiřuje vlákna platinového svalu... Více Anatomie, funkce a schéma depresoru Labii Inferioris Tělesné mapy