Anatomie, schéma a funkce těla Tělesné mapy

V základně mozku se nachází pravé a levé tělo savců. Mají také latinský název, corpus mamillare. Každé "tělo" má kulatý a hladký tvar. Jsou součástí limbického systému.

Každé tělo savce je spojeno precum, thalamem a dalšími částmi, které tvoří větší část mozku dioencephalon. Tato těla jsou spojena přímo s mozkem a přenášejí impulsy do thalamu. Celková cesta, od amygdaly k thalamu, se často nazývá papežův kruh.

Spolu s dorsomediálními a předními jádry thalamu hraje každé tělo savce aktivní roli ve způsobu, jakým se zachází s rozpoznáváním paměti (jako je pohled na něčí tvář a vzpomínky, s nimiž jste se již setkali). Někteří věří, že těla přidávají do uložených vzpomínek detaily vnímatelné vůně.

Ztráta paměti může mít za následek poškození jakéhokoli těla savce. Poškození je obvykle způsobeno dlouhodobým nedostatkem thiaminu (vitamínu B1) v těle. Svou roli mohou hrát i některé příznaky a komplikace Wernicke-Korsakoffova syndromu. Wernicke-Korsakoffův syndrom je spektrum mozkových poruch způsobených nedostatkem thiaminu. To je obvykle způsobeno alkoholismem. Wernickeho encefalopatie je časnějším stádiem Korsakoffova syndromu. Příznaky zahrnují ztrátu svalové koordinace, problémy se zrakem, ztrátu paměti a neschopnost vytvářet si nové vzpomínky.