T11, model páteře, obrazy a funkce Tělesné mapy

Hrudní páteř se skládá z celkem 12 obratlů a nachází se mezi krčními obratli (začíná na spodině lebky) a bederní páteří. Jedenáctá hrudní páteř (T11) se nachází v blízkosti spodní části hrudní páteře. Obecně platí, že páteřní kosti jsou tím větší a těžší, čím níže jsou umístěny. To pomáhá každému obratli nést váhu obratlů nad ním, stejně jako váhu lebky a mozku.

Stejně jako všechny části jeho páteře chrání T11 míchu tím, že ji uzavírá do kosti. Páteř T11 je artikulována v žeberních kostech, ale není označena jako pravá žebra, protože se nepřipojují k hrudníku. Také na rozdíl od jiných hrudních obratlů má T11 relativně krátký trnový výběžek a má horizontální tvar, který má pouze mírné zakřivení. Jedenáctý hrudní míšní nerv zasahuje pod obratle.