Προβλήματα βάδισης και ισορροπίας: αιτίες και θεραπεία

Επισκόπηση Κίνηση, η διαδικασία του περπατήματος και της ισορροπίας, περίπλοκες κινήσεις. Βασίζονται στη σωστή λειτουργία πολλών περιοχών του σώματος, όπως: αυτιά μάτια, εγκέφαλος μύες, αισθητήρια νεύρα Τα προβλήματα με οποιαδήποτε από αυτές τις περιοχές μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολία στο περπάτημα, πτώσεις ή τραυματισμούς εάν δεν επιλυθούν. Οι δυσκολίες στο περπάτημα μπορεί να είναι προσωρινές ή μακροχρόνιες, ανάλογα με… Περισσότερο Προβλήματα βάδισης και ισορροπίας: αιτίες και θεραπεία