Επείγουσα αντισύλληψη: Πού είναι διαθέσιμη;

Αλλαγή των κανόνων επείγουσας αντισύλληψης Οι κανόνες και οι κανονισμοί που διέπουν την επείγουσα αντισύλληψη (ΕΚ) έχουν αλλάξει πολύ. Τον Ιούνιο του 2013, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε απεριόριστες πωλήσεις μιας μάρκας επείγουσας αντισύλληψης, του Plan B. Στις περισσότερες πολιτείες, γυναίκες και άνδρες έχουν πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές μάρκες και τύπους επείγουσας αντισύλληψης, αλλά ποιος μπορεί να τις αγοράσει ( Περισσότερο Επείγουσα αντισύλληψη: Πού είναι διαθέσιμη;