Βαθμολογία Maddrey: Κατανόηση της βαθμολογίας αλκοόλ για ηπατίτιδα

Βαθμολογία Maddrey: Κατανόηση της βαθμολογίας αλκοόλ για ηπατίτιδα

Ο ορισμός της βαθμολογίας Maddrey ονομάζεται επίσης συνάρτηση διάκρισης Maddrey, MDF, mDF, DFI ή απλώς DF. Είναι ένα από τα πολλά εργαλεία ή υπολογισμούς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γιατροί για να καθορίσουν το επόμενο βήμα της θεραπείας με βάση τη σοβαρότητα της αλκοολικής ηπατίτιδας. Η αλκοολική ηπατίτιδα είναι ένας τύπος ήπατος που σχετίζεται με το αλκοόλ. Αυτό προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Έως και 35 τοις εκατό… Περισσότερο Βαθμολογία Maddrey: Κατανόηση της βαθμολογίας αλκοόλ για ηπατίτιδα