Proximális fejlődési zóna a gyermekek oktatásához kapcsolódóan

A proximális fejlődési zóna meghatározása

A Proximális Fejlesztési Zóna (ZPD), más néven Potenciális Fejlesztési Zóna, az osztálytermekben gyakran használt kifejezés, amely segíti a tanulókat a készségek fejlesztésében.

A ZPD alapötlete, hogy egy jól tudó személy javíthatja a tanulók tanulását, ha könnyedén végigvezeti őket a feladaton. képességeik szintje felett.

Ahogy a tanuló kompetensebbé válik, a szakember fokozatosan abbahagyja a segítést, amíg a tanuló önállóan nem tudja végrehajtani a készségeket.

A ZPD ötlete Lev Vygotsky nevű orosz pszichológustól származik az 1900-as évek elején. Vigotszkij úgy gondolta, hogy minden embernek két szakasza van a készségfejlesztésben:

 • olyan szintet, amelyet egyedül is elérhetnek
 • olyan szintet, amelyet egy tapasztalt mentor vagy tanár segítségével elérhetnek
 • Utalt arra a szintre, amelyet az egyén elérhet a ZPD segítségével.

  A tanítás és a tanuló párosításának ötlete állványzatként ismert, amely Vygotsky ZPD-ötletének egyik alapfogalma. Az állványozást végző személy lehet tanár, szülő vagy akár kortárs is.

  Az állványzatot és a ZPD-t gyakran használják az óvodai és általános iskolai osztálytermekben, de ugyanezek az elvek az iskolai környezeten kívül is alkalmazhatók.

  A szülő, aki megtanítja a gyermekét biciklizni, vagy egy edző, aki egy sportolót sétál, hogyan kell labdát dobni, szintén jó példa erre a koncepcióra.

  Ebben a cikkben lebontjuk az ADL különböző szakaszait, és elmagyarázzuk, hogyan lehet az ADL-t és az állványzatokat a gyakorlatban átültetni az egyén tanulására.

  A proximális fejlődési szakasz zónája

  Proximális fejlődési zónaOszd meg a Pinteresten

  Az ADL három szakaszra bontható. Tekintsd őket átfedő körök sorozatának:

 • Feladatok, amelyeket a tanuló segítség nélkül is el tud végezni. Ebbe a kategóriába tartozik minden, amit egy férfi megtehet egy tapasztaltabb személy segítsége nélkül.
 • Feladatok, amelyeket a tanuló segítséggel el tud végezni. Ez a kategória olyan feladatokat tartalmaz, amelyeket egy személy nem tud egyedül elvégezni, de segítséggel el tud végezni, más néven ADL-nek.
 • Olyan feladatok, amelyeket a tanuló segítséggel nem tud elvégezni. Az utolsó kategóriába azok a feladatok tartoznak, amelyeket még oktatói segítséggel is nehéz elvégezni. Például egy kisgyerek fel tudja írni a saját nevét, de szüksége lehet valaki más segítségére a teljes ábécé leírásához. A feladat meghaladja a képzettségi szintjüket és túlmutat az ADL-n.
 • Állványzat proximális fejlesztési zóna

  Állványozási utasítások egy olyan tanítási módszer, amely segít a tanulónak új készség elsajátításában.

  Ide tartozik egy nagyobb tudású személy, aki végigvezeti a hallgatót az ADL-ben rábízott feladaton. Ahogy javul a tanuló képessége a készség teljesítésére, az oktatónak csökkentenie kell az általa nyújtott segítség mennyiségét.

  A koncepció az osztályteremben számos tantárgyra alkalmazható, beleértve a nyelvet, a matematikát és a természettudományokat.

  A tanárok olyan technikákkal használhatják az állványzatot, mint:

  • modellezés
  • példákkal szolgálva
  • egyéni munka a diákokkal
  • vizuális segédeszközök segítségével

  Az állványzat az osztálytermen kívül is használható. Sok edző használhatja az állványzatot a sportban, hogy új motoros készségeket tanítson a sportolóknak.

  Az állványzat kényelmes tanulási környezetet biztosít a hallgató számára, amelyben kérdéseket tehet fel és visszajelzést kaphat. Íme a tanulói állványzat előnyei:

  • motiválja a tanulót
  • csökkenti a tanuló frusztrációját
  • lehetővé teszi a diákok számára, hogy gyorsan tanuljanak
  • személyre szabott tanítási élményt nyújt
  • hatékony tanulást tesz lehetővé

  Az alábbiakban példák azokra a kérdésekre, amelyeket feltehet a tanulóknak, mivel az állványzat segíti őket a tanulásban:

  • Mi mást tehetne itt?
  • Amikor megteszed, mi történik?
  • Mit veszel észre?
  • Mit tehetnénk ezután?
  • Szerinted miért történt ez?

  Ki lehet „műveltebb második”?

  Vygock keretein belül a „másik, aki jól tud” kifejezés arra utal, hogy valaki egy új készségen keresztül vezeti a tanulót.

  Bárki lehet, aki elsajátította a készségeket. Gyakran van egy tanár az osztályteremben.

  Azonban még a témát elsajátító társ is elfordulhat egy másik diáktól.

  A hozzávetőleges fejlesztési és tantermi alkalmazási példák zónája

  Ha megfelelően hajtják végre, a ZPD és az állványzat koncepciója segíthet a tanulóknak olyan problémák megoldásában, amelyek egyébként meghaladnák a képességeiket. Íme néhány példa arra, hogyan használható ez az osztályteremben.

  1. példa

  Egy óvodás megtanulja, hogyan kell két számot összeadni. Sikeresen össze tudnak adni 10-nél kisebb számokat, de problémáik vannak a nagyobb számokkal.

  A tanáruk példát mutat nekik arra, hogyan lehet megoldani egy problémát nagy számmal, mielőtt arra kényszerítené őket, hogy önállóan próbálkozzanak egy hasonló feladattal. Ha egy diák elakad, a tanár tanácsot ad.

  2. példa

  Egy óvodás megpróbál megtanulni téglalapot rajzolni. A tanáruk először két vízszintes, majd két függőleges vonal rajzolásával töri meg nekik az eljárást. Ugyanezt kérik a tanulótól.

  Állványozási kihívások az oktatásban

  Bár az állványozás számos előnnyel jár a hallgatók számára, lehet néhány kihívásokat osztálytermi környezetben.

  Az állványzat megfelelő felállítása érdekében a tanárnak meg kell értenie a tanuló ZPD-jét, hogy biztosítsa a tanuló megfelelő szintű munkáját.

  Az állványozás akkor működik a legjobban, ha a tanuló a tudásszintjén belül dolgozik. Ha ZPD-jük felett dolgoznak, nem részesülnek az állványozásból.

  A következők is potenciális osztálytermi problémákat okozhatnak az állványzattal kapcsolatban:

  • Ez hosszú ideig tarthat.
  • Előfordulhat, hogy nem jut elegendő oktató minden tanuló számára.
  • A teljes haszon eléréséhez az oktatóknak megfelelően képzettnek kell lenniük.
  • Könnyű rosszul megítélni egy diák ADL-jét.
  • A tanároknak minden tanuló szükségleteit figyelembe kell venniük.

  Élelmiszer hazavihető

  A ZPD és az állványzat két olyan fogalom, amely hatékonyan segíthet valakinek egy készség elsajátításában.

  Az állványzathoz egy tapasztalt oktató tartozik, aki végigvezeti a hallgatót a ZPD-n rábízott feladaton. Az egyéni ADL minden olyan feladatot tartalmaz, amelyet csak segítséggel lehet végrehajtani.

  A tanulók szkennelésekor nem az a cél, hogy válaszokat adjunk a tanulóknak, hanem hogy segítsünk nekik bizonyos technikák elsajátításában, mint például a bátorítás, a modellezés vagy a nyomok adása.

  Amint a tanuló elkezdi elsajátítani a készségeket, csökkenteni kell a támogatás összegét.