Digiti Minimi (Ոտքի) անատոմիա, գործառույթ և դիագրամ Մարմնի քարտեզներ

Գտնվելով ոտքի արտաքին սահմանի երկայնքով՝ առևանգող թվանշանը (ոտքը) մկան է, որը կիսում է իր կենտրոնական եզրը կողային ոտքի նյարդերի և երակների հետ: Մկանը սկսվում է ոսկրային ոսկորից (կրունկի ոսկորի հետևի մասում) և ոտքի ներբանային ապոնևրոզից (հաստ, միացնող հյուսվածքը, որն անցնում է ոտքերի ներբանների երկայնքով): Թվային նվազագույն հափշտակիչը տեղադրվում է առաջին ֆալանգսի հիմքում գտնվող ֆիբուլյար (արտաքին) կողմում… Ավելին Digiti Minimi (Ոտքի) անատոմիա, գործառույթ և դիագրամ Մարմնի քարտեզներ