Clang Association. Իմաստը, սահմանումը և օրինակները

Clang ասոցիացիան, որը նաև հայտնի է որպես klance, խոսքի օրինաչափություն է, որում մարդիկ բառեր են կազմում՝ ելնելով այն բանից, թե ինչ են նրանք հնչում, այլ ոչ թե ինչ են նշանակում: Վարկանիշը սովորաբար ներառում է հանգավոր բառերի տողեր, բայց կարող է ներառել ամբողջական (երկակի իմաստով բառեր), համանման ձայնային բառեր կամ այլաբանություն (բառեր, որոնք սկսվում են նույն հնչյունով): Շնչառական ասոցիացիաներ պարունակող նախադասությունները հետաքրքիր… Ավելին Clang Association. Իմաստը, սահմանումը և օրինակները