Օպտիկական նյարդի գլիոմա. ախտանիշներ, ախտորոշում և բուժում

Ի՞նչ է օպտիկական նյարդի գլիոման: Օպտիկական նյարդի գլիոման ուղեղի ուռուցքի տեսակ է: Գոյություն ունեն ուղեղի ուռուցքների մի քանի տեսակներ. Ուռուցքի յուրաքանչյուր տեսակ սովորաբար կոչվում է բջիջների տեսակ, որի վրա ազդում է: Օպտիկական նյարդի գլիոմաների մեծ մասը համարվում է ցածր աստիճանի և չի աճում այնքան արագ, որքան ուղեղի ուռուցքների մյուս տեսակները: Դրանք գտնվում են օպտիկական խիազմում, որտեղ ձախը հատվում է… Ավելին Օպտիկական նյարդի գլիոմա. ախտանիշներ, ախտորոշում և բուժում