DHA-ի (դոկոսահեքսաենային թթու) 12 առողջական առավելություններ

Docosahexaenoic թթուն կամ DHA-ն օմեգա-3 ճարպի տեսակ է: Ինչպես օմեգա-3 ճարպային էիկոզապենտաենաթթուն (EPA), DHA-ն հարուստ է ճարպային ձկներով, ինչպիսիք են սաղմոնը և անչոուսը (1): Ձեր մարմինը կարող է արտադրել միայն փոքր քանակությամբ DHA այլ ճարպաթթուներից, այնպես որ դուք պետք է այն օգտագործեք անմիջապես սննդամթերքից կամ հավելումներից (2): DHA-ն և EPA-ն միասին կարող են նվազեցնել բորբոքումն ու… Ավելին DHA-ի (դոկոսահեքսաենային թթու) 12 առողջական առավելություններ