Սրտի բնածին ցիանոտիկ հիվանդություն

Սրտի բնածին ցիանոտիկ հիվանդություն Սրտի բնածին ցիանոտիկ հիվանդությունը (CCHD) մի պայման է, որն առկա է ծննդյան ժամանակ: CCHD-ն առաջացնում է արյան մեջ թթվածնի ցածր մակարդակ: Ընդհանուր ախտանիշը մաշկի կապտավուն երանգն է, որը կոչվում է ցիանոզ: Մի քանի բնածին արատներ կարող են առաջացնել այս տեսակի սրտի հիվանդություն, այդ թվում՝ սրտի փականների հետ կապված խնդիրներ, որոնք սրտի փականներն են, որոնք ապահովում են արյան պատշաճ հոսքը… Ավելին Սրտի բնածին ցիանոտիկ հիվանդություն