Fibularis Longus-ի անատոմիա, ֆունկցիա և դիագրամ Մարմնի քարտեզներ

Fibularis longus-ը, որը նաև կոչվում է peroneus longus, մկան է մարդու ոտքի արտաքին հատվածում, որը թեքում է (դուրս թեքում) և թեքում է կոճը:

Մկանը կցված է ֆիբուլայի գլխին և կառավարում է ֆիբուլյար նյարդը: Այն ունի ֆիբուլայի երկարություն և ի վերջո վերածվում է ջիլի կողային մալլեոլի վրա (ոսկրային ելուստ կոճի արտաքին եզրին): Այն տարածվում է ոտքի ստորին մասի վրա և կպչում է առաջին մետատարսային և միջային ցինոֆորմ ոսկորներին: Fibularis longus-ը աշխատում է peroneal retinacula-ի ջլերի հետ՝ օգնելով կայունացնել ոտքերը ոտքի վերին մասում: Այս մկանին արյան մատակարարումն ապահովում է ֆիբուլյար զարկերակը։