ასაკთან დაკავშირებული სმენის დაქვეითება: მიზეზები, დიაგნოზი და მკურნალობა

ასაკთან დაკავშირებული სმენის დაქვეითება: მიზეზები, დიაგნოზი და მკურნალობა

რა არის ასაკთან დაკავშირებული სმენის დაქვეითება? ასაკის მატებასთან ერთად თქვენ განიცდით ბევრ ცვლილებას თქვენი სხეულის ფუნქციონირებაში. სმენის დაქვეითება შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ასეთი ცვლილება. დაბერების გამო სმენის დაქვეითება ჩვეულებრივი მდგომარეობაა, რომელიც გავლენას ახდენს ბევრ ხანდაზმულზე. 1 წელზე უფროსი ასაკის 2-დან თითქმის 65-ს აღენიშნება სმენის დაქვეითება. სმენის დაქვეითება… მეტი ასაკთან დაკავშირებული სმენის დაქვეითება: მიზეზები, დიაგნოზი და მკურნალობა