თანადაზღვევა Vs. Copay: რა განსხვავებაა?

სადაზღვევო სარგებელი ჯანმრთელობის დაზღვევის ხარჯები ჩვეულებრივ მოიცავს ყოველთვიურ პრემიებს, ისევე როგორც სხვა ფინანსურ პასუხისმგებლობებს, როგორიცაა ფულადი სარგებელი და თანადაზღვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირობები ერთნაირი ჩანს, ხარჯების გაზიარების ეს ღონისძიებები გარკვეულწილად განსხვავებულად მუშაობს. აქ არის გაყოფა: თანადაზღვევა. თქვენ იხდით ფიქსირებულ პროცენტს (როგორიცაა 20 პროცენტი) თითოეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებიდან, რომელსაც მიიღებთ. დარჩენილი პროცენტი პასუხისმგებელია… მეტი თანადაზღვევა Vs. Copay: რა განსხვავებაა?