როგორ შევწყვიტო ციმციმა უმიზეზოდ და ამდენი

მიმოხილვა სტრესი ან დისკომფორტის დროს ლოყები გიფერადდება ან წითლდება? მიუხედავად იმისა, რომ ხშირია სისხლი სახეზე ღელვის დროს, სიწითლემ შეიძლება გაგრძნობინოთ თვითშეგნება. ამან შეიძლება გაართულოს სტრესული სიტუაციები. ზოგიერთი ადამიანი, განსაკუთრებით ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სოციალური ფობია ან სხვა შფოთვითი აშლილობები, მიდრეკილნი არიან… მეტი როგორ შევწყვიტო ციმციმა უმიზეზოდ და ამდენი