მუშაობს ფორსკოლინი? მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიმოხილვა

წონის დაკლება შეიძლება ძალიან რთული იყოს. კვლევები აჩვენებს, რომ ადამიანების მხოლოდ 15% ახერხებს წონის დაკლების ჩვეულებრივი მეთოდების გამოყენებას (1). ისინი, ვინც ვერ ახერხებენ, უფრო მეტად ეძებენ გადაწყვეტილებებს, როგორიცაა დიეტური დანამატები და მცენარეული საშუალებები. ერთ-ერთ მათგანს ჰქვია ფორსკოლინი, ბუნებრივი მცენარეული ნაერთი, რომელიც, როგორც ამბობენ, არის შთამბეჭდავი წონის დაკლების დანამატი. ეს სტატია დეტალურად განიხილავს ფორსკოლინს… მეტი მუშაობს ფორსკოლინი? მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიმოხილვა