მადრეის ქულა: თქვენი ჰეპატიტის ალკოჰოლის ქულის გაგება

მადრის ქულის განმარტებას ასევე უწოდებენ მადრეის დისკრიმინაციულ ფუნქციას, MDF, mDF, DFI ან უბრალოდ DF. ეს არის ერთ-ერთი რამდენიმე ხელსაწყოდან ან გამოთვლებიდან, რომლებიც ექიმებს შეუძლიათ გამოიყენონ მკურნალობის შემდეგი ეტაპის დასადგენად ალკოჰოლური ჰეპატიტის სიმძიმის მიხედვით. ალკოჰოლური ჰეპატიტი არის ღვიძლის ტიპი, რომელიც დაკავშირებულია ალკოჰოლთან. ეს გამოწვეულია ალკოჰოლის გადაჭარბებული მოხმარებით. 35 პროცენტამდე… მეტი მადრეის ქულა: თქვენი ჰეპატიტის ალკოჰოლის ქულის გაგება