საავადმყოფოში შეძენილი ინფექცია: განმარტება და პაციენტის განათლება

საავადმყოფოში დაფიქსირებული ინფექციები ნოზოკომიური ინფექცია გამოწვეულია ინფექციით ან ტოქსინით, რომელიც არსებობს გარკვეულ ადგილას, მაგალითად, საავადმყოფოში. ახლა ადამიანები იყენებენ ნოზოკომიალურ ინფექციებს მონაცვლეობით ტერმინებით ჯანმრთელობის დაცვის ასოცირებული ინფექციები (HAI) და საავადმყოფოში შეძენილი ინფექციები. HAI-სთვის, ინფექცია არ უნდა არსებობდეს მანამ, სანამ ვინმე დაქვემდებარებული იქნება… მეტი საავადმყოფოში შეძენილი ინფექცია: განმარტება და პაციენტის განათლება