Kolateralni ligament interfalangealnih artikala ruku | Karte tijela

Kolateralni ligament interfalangealnih artikulacija ruke su vlaknasti trakovi smješteni na svakoj strani međfalangealnih zglobova prstiju. To su zglobovi zglobova. Omogućuju savijanje i produljenje prstiju. Postoje dva niza kolateralnog ligamenta interfalangealnih artikulacija ruku. Jedna skupina namijenjena je proksimalnim interfalangealnim zglobovima. Drugi set je za distalne interfalangealne zglobove. U svakom prstu nalaze se tri kosti poznate kao falange. Kost na vrhu prsta opisuje se "distalno". Druga je kost opisana kao "posredna". Kost najbliža dlanu opisana je kao "proksimalna". Proksimalni interfalangealni zglobovi smješteni su između proksimalnih i srednjih falangi. Distalni interfalangealni zglobovi smješteni su između distalne i srednje falange. Proksimalne i distalne artikulacije interfalangealnog zgloba su anatomski slične. Najveća je razlika što distalni zglob ima manju pokretljivost. Spoj se ne može saviti više od 20 stupnjeva. Postoje i manje razlike. Na primjer, razlikuju se u segmentaciji pregiba tetiva fleksora.