zfimuno

Омуртканын диаграммасы, анатомиясы жана модели Дене карталары

Омуртка, ошондой эле жүлүн мамыча катары белгилүү, ийкемдүү мамыча жүлүн жабылат жана башты колдойт. Ал омурткалардын ар кандай топторунан турат жана беш башка аймакка бөлүнөт. Ар бир омуртка ортосунда ички диск жайгашкан. Ар бир дискте нуклеус пульпозусу деп аталган желатин сымал затты табууга болот, бул омурткага жумшартууга мүмкүндүк берет. Омуртканалар топ-топ болуп бири-биринин үстүнө тизилген. Омурткалардын топтору төмөнкүлөрдөн турат:

  • 7 моюн омуртка, моюнунда жайгашкан
  • 12 көкүрөк омурткалары, белдин үстүнкү бөлүгүндө жайгашкан
  • 5 бел омуртка
  • 5 сакралдык омуртка
  • 4 кокцигиалдык омурткалар

Кадимки бойго жеткен адамдын омурткасында төрт ийрилик болот. Алардын негизги максаты - жамбаш аркылуу вертикалдуу сызык менен башты тегиздөө. Көкүрөктөгү жана сакрумдагылар кифоз деп аталат, ал эми бел жана моюндагылар лордоз деп аталат.