Героинге көз карандылык: симптомдору, себептери, дарылоо жана келечеги

Обзор Героин – апийим апийим өсүмдүктөрүнөн алынган морфинден алынган опиоид. Аны ийне сайса, жыттап, жыттап же ыштап койсо болот. Героинге көз карандылык, ошондой эле опиоиддерди колдонуунун бузулушу деп аталат, героинди колдонуунун натыйжасында мээнин жана жүрүм-турумунун өзгөрүшүн камтыган оору. Героинге көз карандылыктын себеби эмнеде? Героин өтө көз каранды. Бул … Дагы Героинге көз карандылык: симптомдору, себептери, дарылоо жана келечеги