Биполярдуулук жана жумуш: көйгөйлөр, жайгаштыруу жана стресс

Обзор Биполярдык бузулуу - бул олуттуу маанайдын өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн болгон психиатриялык оору. Биполярдык бузулуусу бар адамдар жогорку маанайдан (мания жана гипомания деп аталган) өтө төмөн маанайга (депрессия) чейин "прогрессивдүү" болушу мүмкүн. Бул маанайдын өзгөрүшү биполярдык бузулуунун башка белгилери менен бирге адамдын жеке жана коомдук жашоосунда уникалдуу кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Биполярдык бузулуу жана башкалар… Дагы Биполярдуулук жана жумуш: көйгөйлөр, жайгаштыруу жана стресс