Медулла Облонгатанын функциясы, аныктамасы жана жайгашкан жери Дене карталары

Medulla oblongata мээнин түзүлүшүнүн алдында, мээнин сабагында жайгашкан. Бул бир катар вегетативдик (эрктен тышкаркы) функцияларды башкарган арткы мээдеги массалык, нейрондук (нерв клеткасы) масса. Мээнин бул бөлүгү жүлүнгө жана мээде жайгашкан таламуска билдирүүлөрдү жеткирүүгө жардам берет. Таламустун негизги функциясы жүлүнгө жана андан чыккан маалыматты иштеп чыгуу... Дагы Медулла Облонгатанын функциясы, аныктамасы жана жайгашкан жери Дене карталары

Калкан безинин иштеши, жайгашкан жери жана сүрөттөрү Дене карталары

Калкан бези трахеяны үч тараптан каптап турат. Калкан безинин эки гормону, T4 (тироксин) жана T3 (трийодтиронин) организмге адреналин (эпинефрин деп да аталат) жана дофамин гормондорун өндүрүүгө жана жөнгө салууга жардам берет. Гормондор - белгилүү бир клеткаларды жана органдарды башкарууга жардам берген химиялык заттар. Адреналин жана дофамин көптөгөн физикалык жана эмоционалдык реакцияларда активдүү, анын ичинде коркуу, ... Дагы Калкан безинин иштеши, жайгашкан жери жана сүрөттөрү Дене карталары

Төртүнчү желдеткичтин анатомиясы, кызматы жана жайгашкан жери Дене карталары

Мээнин ичинде карынчалар деп аталган төрт көңдөй бар. Оң жана сол каптал карынчалар жана үчүнчү жана төртүнчү карынчалар карынча системасын түзөт. Төртүнчү карынчада жүлүн суюктугу бар. Ал алмаз формасына ээ жана медулланын жогорку бөлүгүндө жайгашкан. Тагыраак айтканда, ал баш мээде жайгашкан акведуктун баш сөөгүнөн - мээнин акведукуна - түзүлүшүнө чейин созулат... Дагы Төртүнчү желдеткичтин анатомиясы, кызматы жана жайгашкан жери Дене карталары