Арткы кайчылаш байламталардын жаракаты

Арткы кайчылаш байламталардын жаракаты

Арткы кайчылаш байламталардын жаракаты деген эмне? Арткы кайчылаш байламта (PCL) тизе муунундагы эң күчтүү байламта. Байламчалар сөөктү сөөк менен байланыштырган ткандардын жоон, күчтүү тилкелери. PCL тизе муунунун арткы жагында жамбаш сөөгүнүн түбүнөн tibia чокусуна чейин өтөт. PCL тизе муунунун, айрыкча, арткы бөлүгүн туруктуу кармоого жардам берет. Жараат… Дагы Арткы кайчылаш байламталардын жаракаты