Ийин нымдуулук: себептери, дарылоо жана симптомдору

Тынчсыздануу нервдерге чейин кайнайт. Эгер ийиниңиз шишип кетсе, далынын муунундагы нервдер тартылып калышы мүмкүн. Нервдер денеге жана мээге кабар жөнөтүшөт. Бул ар кандай сезимдерди, анын ичинде ооруну жана температуранын өзгөрүшүн сезүүгө мүмкүндүк берет. Нервдер моюндан жана аркадан (омурткадан) ийинге чейин барат. Алар ийиниңизден жана колуңуздун үстүңкү колуңуздан өтөт... Дагы Ийин нымдуулук: себептери, дарылоо жана симптомдору