Chain Love: Multiclix Vs. Delica

Манжаларыңызды күнүнө бир нече жолу күтүү биздин көпчүлүгүбүздү толкундаткан нерсе эмес, бирок мен ал жердеги кээ бир адамдар колдонгон лентирлөөчү шаймандарга толкунданарын байкадым. Көпчүлүгүбүз эсептегич менен келген ишке киргизгичтерди бекер колдонсок да (б.а. биз өтө көп ойлонбойбуз), адамдар чындап сүйлөшкөндөй көрүнгөн бир нече моделдер бар. … Дагы Chain Love: Multiclix Vs. Delica