Атанын сүйүүсү Bionic Pancreas долбооруна дем берет

Эд Дамиано кант диабети менен жашабаса да, ал маал-маалы менен үзгүлтүксүз глюкоза мониторун жана эки Тандем т: жука насосторду кийет жана ар дайым акыркы D-түзмөктөрдү карап турат. Кээде анын насостору физиологиялык, кээде түстүү сууга, инсулинди билдирген көк суюктукка жана тез аракеттенүүчү глюкагон үчүн кызыл боёкко толтурулат. Бостондук изилдөөчү аппараттарды алып жүрөт… Дагы Атанын сүйүүсү Bionic Pancreas долбооруна дем берет