Kidnapper Digiti Minimi (бут) анатомиясы, функциясы жана диаграммасы Дене карталары

Буттун сырткы чегинде жайгашкан, abductor digiti minimi (бут) борбордук четин каптал таман нервдери жана тамырлар менен бөлүшүүчү булчуң. Булчуң сөөк сөөктөн (табан сөөгүнүн арткы бөлүгү) жана таман апоневрозунан (буттун таманын бойлой өтүүчү коюу, тутумдаштыргыч ткань) башталат. digiti minimi abductor биринчи фалангтын түбүнө фибулярдык (сырткы) тарапка киргизилет... Дагы Kidnapper Digiti Minimi (бут) анатомиясы, функциясы жана диаграммасы Дене карталары

Flexor Digiti Minimi Brevis (кол) Анатомиясы, функциясы жана диаграммасы Дене карталары

digiti minimi brevis flexor (кол) - бул колдун бешинчи санын бүгүүгө жардам берген булчуң. Фигураны кызгылт манжа деп да аташат. Бул аракетке кызгылт түстү узартуучу экстензор digiti minimi каршы турат. Булчуң хамат сөөгүнөн келип чыгат. Ал бешинчи санга киргизүүгө чейин созулат. Тактап айтканда, булчуң манжанын ульнар тарабына, шакекче фаланга сөөгүнүн жанында... Дагы Flexor Digiti Minimi Brevis (кол) Анатомиясы, функциясы жана диаграммасы Дене карталары

Оппоненттер Digiti Minimi анатомиясы, функциясы жана диаграммасы Дене карталары

Өркүндөтүлгөн digiti minimi колдогу үч бурчтуу булчуң. Ал бешинчи metacarpal, же кичинекей манжа кыймылында жана башкарууда ажырагыс ролду ойнойт. Кичинекей манжанын бел сөөгүн алдыга тартат жана аны капталга бурат. Бул аракет алакандын көңдөйүн тереңдетип, кичине сөөмөйдү чоң бармакка каршы келтирет. Ал flexor digiti minimi brevis ылдыйда жайгашкан. Колдоочулар… Дагы Оппоненттер Digiti Minimi анатомиясы, функциясы жана диаграммасы Дене карталары

Extensor Digiti Minimi Origin, Anatomy and Function Дене карталары

Digiti miniti extensor адамдын денесинин билегинде жайгашкан булчуң билдирет. Ал ошондой эле extensor digiti quinti proprius катары белгилүү. Булчуң колдун төрт манжасында булчуңдарды башкарган extensor digitorium communis менен байланышкан. Арткы радиокарпалдык байламта колдун арткы жагында жана колдун астыңкы жагында жайгашкан. Бул байламта булчуңдардын жана тарамыштардын кыймылынан сактайт… Дагы Extensor Digiti Minimi Origin, Anatomy and Function Дене карталары