Gastrocnemius булчуңдарынын келип чыгышы, кызматы жана анатомиясы Дене карталары

Гастрономиялык булчуң – булчуң ылдыйкы буттун арт жагында жайгашкан, ал балтырды түзгөн эки негизги булчуңдун бири. Башка негизги балтыр булчуң, жалаң булчуң, gastrocnemius астында жаткан түз булчуң болуп саналат. Gastrocnemius жана soleus эки тизе артында жана согончогу менен биригип, астыңкы буттун бүт узундугун чуркап. Үчүнчү булчуң, plantaris булчуң, тизенин астынан эки-төрт дюймга чейин созулуп, gastrocnemius жана soleus ортосунда жайгашкан.

тизе артындагы чокусуна Gastronemic бутактары; эки бутактары орто жана каптал башчысы катары белгилүү. Басканда бул булчуңду ийүү жана тизени бүгүү санда тартууну жаратып, ылдыйкы буттун тиш сөөгүнө чейин тартылып, тизенин бүгүшүнө алып келет. Ашказан булчуңу да, табан да адам денесиндеги эң күчтүү жана эң жоон тарамыш Ахиллес тарамышына туташат. тарамыш тамандын ылдый согончогу менен туташтыруу үчүн буттун ортосуна түшүп чуркап, болжол менен алты дюйм согончогуна чейин иштейт.