Anatomija, funzjoni u dijagramma tal-muskoli Levator Ani Mapep tal-ġisem

Il-muskolu Ani levator jikkonsisti f'muskoli puborectalis, pubococcygeus u iliococcygeus. Il-muskoli Ani levator jaġixxu bħala strutturi ta 'appoġġ fil-kontroll tal-awrina.

Minbarra l-bużżieqa tal-awrina, l-uretra u l-prostata (fl-irġiel), il-muskolu levator ani għandu rwol vitali fl-appoġġ tal-organi pelviċi, u għandu wkoll funzjoni importanti fil-prevenzjoni tal-inkontinenza urinarja, li hija l-ħruġ mhux intenzjonat tal-awrina mill-bużżieqa tal-awrina. Din il-kundizzjoni tas-saħħa hija komuni fost in-nisa wara t-twelid u l-anzjani.

Wieħed mill-modi li bihom il-muskolu levator ani jista 'jiġi bil-ħsara huwa permezz tal-kunsinna vaġinali (għan-nisa). Ħafna drabi dan il-muskolu jitlef is-saħħa u l-funzjonijiet wara t-twelid, u jkompli jiżdied fin-nisa li welldu tlett itfal jew aktar.