zfimuno

Ittra lil binti

Aqsam fuq Pinterest

L-għeżież binti tiegħi,

Dakinhar li twelidt, ħajti nbidlet. Qatt ma kont naf imħabba mqalleb daqs l-imħabba li ħassejt għalik fil-mument li tpoġġini fuq sidiri. Smajt li m’hemm xejn bħall-imħabba ta’ omm, imma qatt ma fhimt xi jfisser dan sa dak il-mument.

F'dak il-mument, kont naf li ridt nipproteġik mill-ħażen tad-dinja u ngħallimkom kif tkun mara indipendenti b'saħħitha.

Id-dinja li ngħixu fiha mhux dejjem hi tajba man-nisa. Jien kuntent li trabbikom f’pajjiż fejn il-libertà hija mħeġġa u rispettata, u għalkemm hawn fl-Istati Uniti, in-nisa għadhom mhumiex ugwali.

Hekk kif tixjieħ, jien se nieħu ħsieb is-sigurtà tiegħek hekk kif tiskopri l-libertà li żżomm liċenzja tas-sewwieq u tattendi festi fejn l-alkoħol se joħroġ u tnaqqas il-projbizzjonijiet.

Bħala tifla trid toqgħod attenta minħabba tifel li mhux se jirrispettak. Għas-subien li jaħsbu li għandek xi ħaġa dovutihom għax flirtajt magħhom.

Bħala mara, tkun ġġudikat mill-ħafna deċiżjonijiet li tieħu dwar il-karriera tiegħek, kemm jekk taħdem għat-tfal jew le u kif trabbi dawk it-tfal. X'aktarx li ssir taf li titħallas 20 fil-mija inqas mill-kontropartijiet maskili tiegħek, minkejja li għandek aktar edukazzjoni milli għandhom.

Aqsam fuq Pinterest

Qatt qabel ma rajna żmien fejn mara tista’ taspira daqshekk fil-ħajja. Rajt ommijiet iqumu u jitolbu ugwaljanza fil-forza tax-xogħol. Rajt nisa jiġġieldu għal paga ugwali. Nispera li tkompli tagħmel l-istess u tqum għal dak li hu tajjeb.

Int twelidt f’ġenerazzjoni li għandha d-dinja fuq ponot subgħajha. In-nies qatt ma kienu kapaċi jgħaqqdu u jaqsmu l-ideat tagħhom f'ħin reali.

Għandek l-opportunità li tqum u titkellem dwar l-inġustizzji soċjali li jdawruk. Meta tara żball, qum u iġġieled biex tikkoreġih. L-Internet tak aċċess biex issib komunità li tiġġieled miegħek.

Jekk raġel jgħidlek li ma tistax, idur u agħmlu xorta waħda. Jekk xi ħadd qed jitloblek promozzjoni għax int omm ġdida, ibda n-negozju tiegħek stess u agħmel ir-regoli tiegħek dwar kemm se titħallas.

Jekk xejn, ftakar dawn it-tliet affarijiet:

 • Taħseb dwarek innifsek mhix kwalità ħażina. Diġà nista' nara kif jiddi l-opinjonijiet tiegħek u nħeġġiġhom. Ma nħallix lill-adulti jsikket l-opinjoni tiegħek. L-opinjonijiet jgħinuk tikber u titgħallem ħiliet ġodda. L-opinjonijiet tiegħek mhux dejjem ikunu tajbin, u meta jkunu żbaljati, titgħallem tagħrafha bl-umiltà u timxi 'l quddiem.
 • Sib parrinu li jispirak. Il-ħajja hija qasira wisq biex tkun tista’ toqgħod man-nies li jżommok.
 • Kun kunfidenti u skuża ruħek. Ftakar dan: Dak li għandek xi tgħid u toffri lil din id-dinja huwa importanti. Li tkun mara ma tfixkilx, hija barka. Mingħajr in-nisa ma jkunx hemm irġiel.
 • Int mara kurjuża, ġentili, tajba u ġeneruża. Tħallix lid-dinja tisirqek minnha. Meta tara li xi ħaġa ħażina, agħmel xi ħaġa dwarha. Ieqaf fuq dak li temmen fih. Sfida l-istatus quo. Taċċettax status inferjuri għalik innifsek jew għal dawk ta’ madwarek.

  L-aspirazzjoni tiegħi għalik hi li timxi fit-triq ta’ ħajtek b’umiltà u b’sens qawwi ta’ tajjeb u ħażin. Segwi l-ħolm tiegħek b'ħeġġa u dejjem taf li anke fl-iktar mumenti dgħajfa tiegħek jien kburi li jien ommok.

  Bl-imħabba kollha tiegħi,

  Ommi

  Monica Froese hija omm li taħdem f’Buffalo, New York, ma’ żewġha u bintha ta’ tliet snin. Hija għandha master's degree mit-3 sena u bħalissa hija d-direttur tal-marketing. Hija tmexxi blogs f'Redefining Mom, fejn tiffoka fuq l-għoti tas-setgħa lil nisa oħra li jerġgħu lura għax-xogħol wara li jkollhom it-tfal. Tista’ ssibha fuq Twitter u Instagram fejn taqsam fatti interessanti dwar li tkun omm li taħdem u fuq Facebook u Pinterest fejn taqsam l-aqwa riżorsi tagħha biex timmaniġġja l-ħajja ta’ omm li taħdem.

  Aqra iktar: Trid trabbi tifla b'saħħitha u kunfidenti? »