Autismecijfers per land: welk land heeft het meeste autisme bij kinderen?

Deel op Pinterest

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schatten dat 1 op de 68 kinderen leeft met een autismespectrumstoornis (ASS), en jongens hebben bijna vijf keer meer kans om autistisch te zijn dan meisjes.

Autismestoornissen komen voor bij individuen over de hele wereld, ongeacht hun etnische, culturele of economische achtergrond. In 2010 verzamelde de CDC gegevens over meer dan 300,000 achtjarigen in 8 staten: Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Georgia, Maryland, Missouri, New Jersey, Utah, North Carolina en Wisconsin. Als het om Amerika gaat, varieert de prevalentie van land tot land.

Vaccins veroorzaken geen autisme. Maar wat doet het precies? Waarom is het tarief in Alabama lager dan de helft van het nationale gemiddelde? Waarom zijn zoveel jongens in New Jersey autistisch? Ondanks een heleboel onderzoek blijven er nog veel onbeantwoorde vragen. In plaats van te raden, is dit wat we weten:

autisme in Amerika

1 op de 68 kinderengeslachtsverdeling

prevalentie door de staatprevalentie door de staat

het land met het laagste tariefhet land met het hoogste tarief

bronnen